Ornamental udsmykning på ribber og bue samt i kapper.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1930 (1475-1550 Sengotik og 1830-1930 Historicisme). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525).

Kalkmalerierne

Ornamental udsmykning på ribber og bue samt i kapper.
.

Kalkmalerierne i Skads Kirke forestiller topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad, passerroset og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Kirkens to korhvælv og skibets to vestre hvælv er udsmykket af Liljeværkstedet. Malerierne har trods flere genrestaureringerne beholdt deres oprindelige præg og vidner om Liljeværkstedets måde at udsmykke hvælv på. Skibets 1. hvælv havde ved afdækningen i 1930 ingen udsmykning, men blev nymalet i næsten samme stil som Liljeværkstedet af Ole Søndergård, hvorfor de ikke er medtaget i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I mindre områder på korets ribbedekorationerne samt i skibets vestfag forekommer afskalning af kalk- og farvelag på grund af aktive salte. I korets 2. fags østkappe søndre kappedel ses i mindre omfang misfarvninger på grund af fugt samt angreb af lyserøde bakterier.

Kirken

Skibets to østlige og korets vestlige fag er, formentlig o. 1200, opført i granitkvadre. Kort efter er skibet udvidet med et vestfag og koret, måske o. 1250, med et fag mod øst, begge af grantikvadre, som i vestdelene er iblandet tuf. Indermuren er nok overvejende af kampesten, mens korbue og triumfvæg er beklædt med granitkvadre. Alle korets og skibets fem fag fik 1550-20 ottedelte hvælv, men skibets østlige (kirkens midterste) hvælv blev kort efter genopført som krydshvælv. Det middelalderlige vesttårn i munkesten er yngre end skibets hvælv. Tårnrummet har træloft. Et sydvendt våbenhus blev 1892 nedrevet. Kirken står i blank mur, dens ydre er stærkt præget af en større ombygning 1892.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Esbjerg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links