Planteornamentikbort fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1325 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Peter med nøglen.
.

Kalkmalerierne i Spandet Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Josef (Marias trolovede/mand) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, strøornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), krabbeblad og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Fødselsscenen og Sankt Peter med nøglen, klemt ind mellem nichen og korbuen, har en meget usædvanlig placering og indikerer, at der herunder kan have været nok et sidealter.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Triumfvæggens maleriers malepuds har partielt mistet vedhæftning til underlag.

Kirken

Spandet Kirke har senromansk apsis, kor og skib opført i rhinsk tuf, granitkvadre og munkesten på granitsokkel. Apsiden har bevaret sit oprindelige halvkuppelhvælv i tuf, mens koret har sengotisk ottedelt hvælv, og skibet har fladt loft. Det sengotiske vesttårn er opført i munkesten over en syld af kampesten og enkelte granitkvadre og har samtidigt hvælv i tårnrummet og trappehus mod nord.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Esbjerg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links