Ornamental udsmykning langs og på ribber og bue samt i kapper.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1500-1600 (1475-1550 Sengotik og 1550-1630 Renæssance). Malerierne er malet af Liljeværkstedet (o. 1485-1525) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bort, "løbende hund" på gjordbuens underside mod syd.
.

Kalkmalerierne i Vester Nebel Kirke forestiller topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk og naturalistisk), krabbeblad og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirkens kor er to udsmykninger. Den ældste i korhvælvet er udført af Liljeværkstedet i begyndelsen af 1500-tallet. Den yngste på hvælvbuernes underside samt på korbuen er fra omkring 1590.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i korets hvælv og på korbuen fremstår med opskallede og afskallede farve- og kalklag, som følge af aktive salte. Malerierne i korhvælv fremstår med lyserøde belægninger.

Kirken

Vester Nebel Kirkes romanske kor og skib er opført på skråkantsokkel. Koret og skibets vestgavl er bygget i granitkvadre, mens resten afskibet overvejende er i små kampesten. Koret fik i 1500-tallets begyndelse ottedelt hvælv, mens skibet har bjælkeloft. Vesttårnet med samtidigt krydshvælv er, formentlig o. 1500, opført i munkesten, for neden med 4-6 skifter af granitkvadre. Tårnet er senere i vidt omfang skalmuret. Omtrent samtidig med tårnet er det sydvendte våbenhus, opført i kløvet kampesten iblandet granitkvadre og munkesten. Koret, skibets gavle samt tårnets og våbenhusets granitpartier står i blank mur, resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Esbjerg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links