Dommedag, Kristus i mandorla.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1495-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Vestre del af frise. Dødedansen.
.

Dommedag, basunblæsende engel.

.

Kalkmalerierne i Egtved Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Annas (Ypperstepræst), Herodes Antipas (Landsfyrste), Judas Iskariot (Apostel), Kajfas (Ypperstepræst), Pilatus (Statholder), Mikael (Ærkeengel), fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle, indskrifter og moraliteter, fabler og talemåder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, rankeslyngornamenter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, ranke og blad og blomst (stilistisk).

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Kirken har to meget usædvanlige motivkredse. En usædvanlig Dommedag med Arma Kristi og Dødedansen. To sjældne motiver og derfor særdeles bevaringsværdige.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Korets hvælvudsmykning er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand med undtagelse af østkappen, hvor der er udbredte aktive saltskader i fligene. Endvidere er der angreb af lyserøde bakterier i nordkappens østflig. Aftrækket med Dødedansen på skibets nordvæg er voldsomt angrebet af mug på tre af de opsatte plader. Derfor har maleriet behov for behandling. Endvidere har der aflejret sig smuds på aftrækkets ujævnheder.

Kirken

Egtved Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på dobbelt sokkel. Korets taggavl er senere ommuret i røde mursten. Korbuen er ændret. I senmiddelalderen fik koret et hvælv, mens skibet beholdte sit flade loft. Formentlig i sengotisk tid opførtes et vesttårn, hvoraf kun underdelen i kvadre og rå kampesten over en sokkel er bevaret som forlængelse af skibet. Senere byggedes vest herfor et nyt tårn, som i 1862-63 blev erstattet af det nuværende tårn i røde mursten. På samme tid blev et tidligere våbenhus mod syd nedrevet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links