Kristus på korset flankeret af de to røvere.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1175-1550 (1475-1550 Sengotik, 1175-1275 Senromansk og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Mårsletværkstedet (o. 1175-1200) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Lazarus opvækkelse og Forklarelsen på bjerget, herunder en rytterfrise.
.
Sankt Katherina med sværdet, i modedragt.
.

Kalkmalerierne i Skibet Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu voksenliv og dagligliv. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Jakob den Ældre (Apostel), Johannes (Apostel), Lazarus (Maria og Marthas bror), Peter (Apostel), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Katherina af Alexandria (Helgeninde), indskrifter, kampscener, dyr og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, geometriske borter, arkitektur, draperier og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, ranke og blad, stjerne, mæander, palmette, menneske, dyr og væsen og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Den senromanske udsmykning er særdeles bevaringsværdig både på grund de sjældne motiver, Lazarus opvækkelse og ikke mindst Forklarelsen på bjerget, men også den mystiske rytterfrise under ovennævnte motiver - alle på korets østvæg. Dertil kommer, at selv om malerierne er fragmentarisk bevaret, er der mange velbevarede detaljer. Eksempelvis perleborterne på dragterne og den måde jordsmonnet er blevet malet på. Den gotiske udsmykning har en sjælden Korsfæstelsesscene, hvor også røverne er gengivet. Kalkmalerierne over hvælv på korets fire vægge er stedvis særdeles velbevaret og fortæller om maleriernes meget høje kvalitet, samt at hele koret har været udsmykket af samme værksted i samme høje kvalitet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Korhvælvets gotiske malerier er temmelig kraftig tilsmudsede og har behov for rensning. Samme er tilfældet for de romanske malerier med undtagelse af korets østvæg, som blev restaureret for få år siden. I det romanske maleri på skibets nordvæg ses punktformede afskalninger, som kan skyldes aktive salte. Maleriet bør undersøges og behandles. (Tilstand juni 2010). Over hvælv er bevaret maleri på alle korets vægge. Bedst bevaret er malerierne på østvæggen. Fragmenterne er generelt nedbrudte af salte, og puds sidder løs. Der ses på overfladerne tillige ekskrementer fra formodentlig flagermus. Hvælvlommerne er beskyttede med plader. Malerierne bør behandles ved en sikring af puds. (Tilstand juni 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Skibet Kirke har romansk kor og skib i frådsten uden sokkel. Koret har et gotisk krydshvælv, mens skibet har et fladt loft fra 1950'erne. Sakristiet ved korets nordside er ligeledes sengotisk og har et formentlig samtidigt krydshvælv. En vestforlængelse af skibet synes ligesom det sydvendte våbenhus at være sengotiske. I det ydre præges kirken af en ombygning i midten af 1700-tallet. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links