Rankeslyngsornamentik på triumfvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1200-1550 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Ålværkstedet (o. 1200-1225) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Østvæg total. Måske feltherren Sankt Eustachius´ legende.
.

Kalkmalerierne i Give Kirke forestiller mænd, engle og Eustachius (Helgen, hærfører). Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, arkitektur og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (naturalistisk), cirkelslag og bueslag, menneske, dyr og væsen, musetrappe og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. På trods af at korets kalkmalerier er opmalede, giver de oplysning om en sjælden afbildet helgen i Danmark og til en vis grad supplerende oplysninger om Åleværkstedets motivvalg. På korbuen og triumfæggen er en dekorativ udsmykning, bestående af en usædvanlig bladranke, fra slutningen af middelalderen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Korvæggens maleri er tilsmudset, og flere steder ses afskalninger grundet salte. Korbuens og triumfvægs malerier er tilsmudsede.

Kirken

Give Kirke har romansk kor og skib opført i frådsten, skibet på en sokkel af granit og frådsten. Kor og skib har flade lofter. I sengotisk tid opførtes et vesttårn, der senere er gjort lavere i flere omgange (senest 1905), og nu står som en hvælvet vestforlængelse af skibet. Det nuværende tårn er opført i 1905 vest herfor. Det moderne våbenhus på skibets nordside er vist nok fra samme år. Et tidligere sakristi på korets nordside er nu nedrevet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links