Jesu dåb, muligvis Brylluppet i Kana.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1100-1927 (1080-1175 Romansk og 1920- Nyere tid). Malerierne er malet af Jellingværkstedet (o. 1100-1125) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

De hellige tre konger.
.

Kalkmalerierne i Jelling Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu voksenliv, Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Pilatus (Statholder), indskrifter, Jesu barndomshistorie, dyder og laster, gamle testamente, Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Maria (Jesu moder), Melchior (Konge), Zakarias (Præst i templet i Jerusalem) og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne mæander og ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Malerierne på korets østvæg og nordvæg er rekonstruktioner malet af Julius Magnus-Petersen i 1875 på baggrund af akvareller fra afdækningen 1874-1875. På korets sydvæg er nymalede fresker fra 1926-1927 malet af J. Th. Skovgaard, som derfor ikke indgår registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne på korvæggene er generelt i en tilfredstillende bevaringstilstand. Den øverste mæanderfrise fremstår dog noget tilsmudset, og der er i malerierne udbredte skjolder og misfarvninger, som kan skyldes en gennemtrængning af materiale fra underlaget. Disse skjolder skæmmer maleriet. Det bør undersøges, om skjolderne kan fjernes. En eventuel istandsættelse af malerierne vil hovedsageligt have et æstetisk sigte.

Kirken

Jelling Kirke har romansk kor og skib opført i frådsten og har flade lofter. I senmiddelalderen opførtes et lavt vesttårn, som oprindeligt havde hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links