Korets østkappe. To udsmykninger fra forskellige perioder. Passeroset og markering af sladrehul ældre end udsmykning i øvrigt.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og korsarm. Malerierne er dateret til 1450-1535 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Figur mod syd. Veronika med svededugen.

.

Kalkmalerierne i Smidstrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Dommedag. Malerierne viser Matthæus (Apostel), Matthæus (Evangelist), Markus (Evangelist), Lukas (Evangelist), Johannes (Evangelist), Barbara (Helgeninde), Johannes (Apostel), Veronika (Helgeninde), Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), indskrifter, engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, ranke og blad, blomst (naturalistisk), sparre og Ffrugt og bær.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen er fra de sidste ti år inden Reformationen, og evangelistsymbolerne i koret er traditionelle for tiden. Specielt Smertensmanden og Veronika med svededugen, der begge kan have været udsmykninger over sidealterborde, holder fast i de katolske traditioner. Udsmykningerne er tidligere dateret forskelligt, men ud fra stilistiske kriterier er en samtidig datering mere sandsynlig.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Bevaringstilstanden er generelt tilfredsstillende, men der er i korets østkappe et mindre område med aktive salte, som nedbryder farvelag. Det bør holdes under observation, så årsag eventuelt kan påvises og behandles.

Kirken

Kor og skib er bygget i romansk tid af granitkvadre på skråkantsokkel. Koret har sengotisk krydshvælv. Vesttårnet blev ligeledes tilføjet i senmiddelalderen og er overvejende af munkesten. Søndre korsarm er også senmiddelalderligt og bygget af munkesten. I 1883 blev kor og skib gennemgribende ombygget med genanvendelse af de gamle byggematerialer. Skibet har fladt loft. Kirken står hvidkalket. Korets og skibets kvadre står i blank mur.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links