Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1475-1525 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Hornstrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag og dagligliv. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Peter (Apostel), Mikael (Ærkeengel), engle, fabelvæsener og fantasivæsener og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I udsmykningen, der er retoucheret i begrænset omfang, kan aflæses maletekniske interessante detaljer. Disse kan specielt iagttages i englenes konturer. Derudover er gengivet samtidige gavlhuse i Dommedagsscenen.

Kalkmalerierne i korhvælvet er i en tilfredstillende bevaringstilstand. Originalt maleri bevaret i stort omfang.

Kirken

Hornstrup Kirke har romansk kor og skib opført i rå granit og frådsten uden synlig sokkel. Formentlig o. 1400 fik kor og skib hvælv. I sengotisk tid opførtes vesttårnet i munkesten og med samtidigt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er i munkesten og formentlig fra midten af 1500-tallet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links