Korbue mod syd. Maria Dolorosa, med fem sværd symboliserende hendes fem smerter.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1500-1530 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Jerlev Kirke forestiller indskrifter, Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk) og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Maleriets autenticitet samt dets forholdsvis sjældne motiv gør, at denne udsmykning - på trods af dens lidenhed - er er meget interessant både maleteknisk, teologisk samt kunst- og kulturhistorisk.

Kalkmalerierne i korbuen skønnes at være i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Farveholdningens ubalance skyldes, at en del af pigmenterne er svage og/eller dekomponerede. En stor del af maleriet er oprindeligt.

Kirken

Jerlev Kirke har romansk kor og skib, som er opført i frådsten på granitsokkel og til dels repareret med mursten. Koret har et senmiddelaldeligt, ottedelt hvælv, mens skibet har fladt loft. I sengotisk tid er opført et vesttårn i munkesten på genanvendt granitsokkel og med ottedelt hvælv i tårnrummet. På skibets sydside er et nyere våbenhus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links