Korbue mod syd. Kain og Abels offer, Kain ofrer et kornneg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1175-1550 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Mårsletværkstedet (o. 1175-1200) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korbue mod nord. Kain og Abels offer. Abel ofrer et lam.
.

Kalkmalerierne i Engum Kirke forestiller Kain og Abels historie, Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Kain (Agerdyrker), Kristus/Jesus (Guds søn), engle, djævle, dyr, indskrifter og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne arkitektur, andre ornamenter, geometriske borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, mæander og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Meget bevaringsværdig". Motivet af Kain og Abels offer på korbuen adskiller sig fra de fleste gengivelser af dette motiv ved, at ofrene modtages hhv. af en engel og en djævel. Over hvælv er rester efter malerier i både kor og skib, hhv. på korets vest- og nordvægge og skibets triumfvæg og nordvæg, som sandsynliggør, at alle kirkens vægge har været udsmykket med kalkmalerier udført af Mårsletværkstedet. Korets mæanderbort har nært slægtskab til mæanderborten på korets nordvæg i Mårslet Kirke. Derudover er bevaret flere detaljer i bortens udformning, der med stor sandsynlighed binder denne udmaling sammen med de øvrige i værkstedsgruppen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Det romanske maleri i korbuen og fragmentet på korets vestvæg er i en god bevaringstilstand. Især maleriets farver i korbuen er noget blakkede, hvilket skyldes ældre restaureringer. Motivet er i forbindelse med fremdragelsen i 1896 opmalet. (Tilstand august 2010). Over hvælv er bevaret fragmenter af malerier på korets vestvæg og nordvæg samt på skibets triumfvæg og nordvæg. Overfladerne er nedbrudte af salte, men pudsen har generelt en god vedhæftning til underlaget. Der ses enkelte sætningsrevner. Farvelaget er nedbrudt, men partielt velbevaret. Der forekommer dog en del mekaniske skader opstået ved stød og slag, og mellem 1. og 2. fag er der sket hærværk i form af påmalinger med gul, grøn og hvid farve. En istandsættelse af malerierne kunne omfatte en fjernelse af overmalingen. (Tilstand oktober 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Engum Kirkes kor og skib er opført i romansk tid og bygget af frådsten uden sokkel. I skibet er indbygget tre fag krydshvælv omkring 1400. Korets krydshvælv er noget senere. Vesttårn og sydvendt våbenhus er sengotiske tilbygninger. Skibet har støttepiller mod nord og syd. Tårnrummet har et rimeligvis samtidigt krydshvælv. Kirken står hvidkalket udvendigt.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links