Nordvæg mod øst. Scener fra en uidentificeret helgenlegende samt en rytterscene.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1510 (1175-1275 Senromansk og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nordvæg mod vest. Syndefaldet.
.

Kalkmalerierne i Højen Kirke forestiller dagligliv, skabelsen og syndefaldet, Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), kampscener, helgener og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne musetrappe, mæander og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. De to fragmenter på skibets nordvæg viser, at kirken har haft to store udsmykninger. Specielt resterne af den romanske frise, der mindst har haft to bånd med figurfremstillinger, er interessant ved både den uidentificerede helgenlegende og rytterfrisen.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne på skibets nordvæg er i en konserveringsmæssig, tilfredsstillende bevaringstilstand, men de er meget tilsmudsede, og det romanske maleri domineres af misfarvede reparationer i nederste del af motivet. Der er en del oprindeligt farvelag bevaret i både det romanske og gotiske maleri.

Kirken

Højen Kirke er præget af ombygninger i nyere tid. Kirkens ældste del er skibet, der oprindelig er opført i frådsten på granitsokkel. Skibets nordmur er i middelalderen delvis skalmuret i munkesten, og formentlig o. 1860 er sydmuren helt skalmuret i røde mursten. I 1860 blev det romanske kor og triumfmuren helt ombygget i røde mursten. Koret har nu pudset loft, skibet bjælkeloft. Vesttårnet er ombygget i røde mursten i 1863 og har hvælvet tårnrum. Fra samme periode er våbenhuset på skibets sydside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links