Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1125-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Everdrup Kirke forestiller planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motivet palmette.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Af malerierne over hvælv er det kun muligt at registrere, at der har været en kronfrise med et uidentificeret mønster. Fragmenterne er bevaringsværdig, da de fortæller, at skibet - i det mindste triumfvæggen og sydvæggen - har haft romanske kalkmalerier inden hvælvslagningen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg og nordvæg. Bedst bevaret om end fragmentarisk er frise på triumfvæg. Malerier på triumfvæggen og nordvægen er tilsodede. På triumfvæggen sidder malepuds partielt løs, især omkring store sætningsrevner, hvorfor fragmenterne har behov for kantsikring. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Everdrup Kirkes skib er fra romansk tid og opført primært i kampesten iblandet kalk, grundet gotiske til- og ombygninger kun bevaret i langmurene og østgavlen. I 1300-tallet er skibet forlænget mod vest og koret gennemgribende ombygget. Der er benyttet munkesten og genanvendte kampesten. Både kor og skib har krydshvælv. Hhv. et i koret og tre i skibet, men sandsynligvis ikke samtidige. Skibets vestligste hvælv er meget smalt med zigzag-agtige ribber og ikke yngre end tårnmuren. Et sakristi på korets nordside og våbenhuset foran syddøren er begge sengotiske tilbygninger i munkesten. Tårnet med samtidig ottedelt hvælv i vest med sydvendt trappehus er opført i munkesten med bælter af kridtkvadre og påbegyndt omkring 1500, men først afsluttet hen imod 1600. Et nordkapel i mursten er tilbygget 1637. Kirken er hvidkalket bortset fra korets og skibets østgavle.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links