Sankt Kristoffer med Jesusbarnet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og tårn. Malerierne er dateret til 1240-1475 (1375-1475 Gotik og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af Ukendt og Fodbyværkstedet (o. 1250).

Kalkmalerierne

Triumfvæg mod nord, apostelfrise med fem siddende apostle under arkader, indrammet af friser.
.

Kalkmalerierne i Fodby Kirke forestiller Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), Bartholomæus (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel) og indvielseskors. Derudover indeholder kalkmalerierne imitationer, planteornamentik borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Særdeles bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Bortset fra nogle uidentificerede fragmenter samt en murstensimitation i korbuen er kun en gengivelse af Sankt Kristoffer med Jesusbarnet på armen bevaret. Billedet er forholdsvis stort og nemt synlig ved ankomst i kirkerummet. Sammen med de øvrige gengivelser af Sankt Kristoffer kan den fortælle om helgenens popularitet i middelalderen og anvendelse af hans billede. Udsmykningen på triumfvæggen over hvælv er meget velbevaret og er en ud af tre kendte udsmykninger fra Fodbyværkstedet. Maleriet gengiver otte ud af tolv apostle under arkader i en apostelfrise. Mindst to af disse har attributter, der viser hvem de er, hvilket er forholdsvis tidligt i forhold til andre udsmykninger. På grund af maleriernes bevaringstilstand og detaljer er de vurderet som særdeles bevaringsværdige.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum samt malerier over hvælv. Tilstanden af kalkmalerierne på korets 2. fags sydvæg, skibets 2. fags sydvæg samt på tårnets nordvæg er generelt set tilfredsstillende. Maleriet på korbuen er frilagt, men ikke restaureret. (Tilstand juni 2017). Over hvælv er ualmindeligt velbevarede malerier på triumfvæggen. Malepudsen er generelt velbevaret, men har partielt behov for kantsikring, hvor pudsen er løs i forbindelse med skader i mørtellaget. Der er især mod nord en del løbere af snavs ned over maleriet, og figurfelterne længst mod syd og nord er nedbrudte af salte. Der ses rester af middelalderlige kalklag på maleriets overflade, hvilket kan betyde, at malerierne har været kalket over før hvælvslagningen. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Fodby Kirke har romansk kor og skib opført i munkesten på et granitfundament i slutningen af 1100-tallet. Rester af en sokkel er bevaret på korets sydside. Måske allerede omkring 1400 er i skibet indsat to fag stjernehvælv. Krydshvælvet i det oprindelige korparti er først tilføjet omkring 1870, men formentlig på gotiske vægpiller. En korforlængelse i øst, tårn i vest med sydvendt trappehus samt et våbenhus på skibets sydside er alle sengotiske tilbygninger. Krydshvælvene både i korforlængelsen og i tårnrummet er samtidige med bygningerne. Våbenhusets har et krydshvælv, som er middelalderligt, men næppe samtidigt med bygningen. Tårnrummet fungerer nu som våbenhus. Hele kirkebygningen er hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links