Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1175 (1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Holme Olstrup Kirke forestiller Johannes (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Maria (Jesu moder), Matthæus (Evangelist), engle, helgener og dyr.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. På trods af den nedslidte og fragmentariske tilstand kalkmalerierne over hvælv er bevaret i, er de særdeles vigtige for forståelsen af Jørlundeværkstedets anvendelse af stuk, ikke kun i glorierne, men også i dragtdetaljerne. Kun i Måløv Kirke findes der tilsvarende anvendelse af stuk til dragtdetaljer. Motivet på triumfvæggen, Majestas Domini omgivet af de fire evangelistsymboler og flankeret af Jomfru Maria samt Johannes Døber, to ærkeengle foruden to uidentificerede personer, er enestående i dansk kalkmaleri.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg og nordvæg. Maleriernes farver er partielt velbevarede, men generelt fremstår de dog svage og nedbrudte. Malepudsen sidder partielt løs, og der bør fortages kantsikringer. På triumfvæg mod nord og nordvæg mod øst er der sket en kraftig tilsodning af malerierne. Der er ingen spor af overkalkningslag. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Holme Olstrup Kirke har kor og skib fra romansk tid. Også tårnet er romansk, men det er opført senere end kor og skib. Alle tre bygningsdele er opført af kampesten iblandet kalksten og kridtsten. Tårnet er bygget i munkesten og har sydvendt trappehus. Krydshvælvet i koret er kirkens ældste og fra omkring 1400. De to krydshvælv i skibet samt det i tårnrummet er også sengotiske. I sengotisk tid, formentlig i første halvdel af 1500-tallet, har koret ligeledes fået en fladloftet østforlængelse i kampesten. Våbenhuset uden for syddøren er bygget i munkesten og oprindeligt også sengotisk. Hele kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links