Flyvende ørn på søndre korsarms vestvæg.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korsarm. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Flyvende ørn på søndre korsarms vestvæg.

.

Kalkmalerierne i Herlufsholm Kirke forestiller et dyr.

Kalkmalerierne er til en vis grad bevaringsværdig. Af kirkens oprindelige udsmykning er kun bevaret flyvende ørn. Kirkens øvrige udsmykning er dekorationer fra 1885 og er derfor ikke medtaget.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Maleriet på søndre korsarms vestvæg er kraftigt tilsmudset.

Kirken

Herlufsholm Kirke er i den sene del af 1100-tallet opført med apsis, kor og skib samt to korsarme, hver med to østvendte apsider. Skib og korsarme er bygget i munkesten med de nederste tre til otte skifter i granitkvadre. Et nyt kor i munkesten og nedre skifter af granitkvadre, der har bredde som skibet, afløste sidst i 1200-tallet kirkens oprindelig kor og apsis. Koret blev opført med to krydshvælv, mens skibet i samme byggefase fik indsat fire krydshvælv og hver korsarm et seksdelt hvælv. Korsarmenes apsider blev samtidig sløjfet, dog er apsisbuerne endnu synlige på ydermurene. Et tårn i munkesten ved skibets sydvesthjørne er opført i sen middelalder og i renæssancen forhøjet en etage. Tårnets hvælv er enten sløjfet eller en påtænkt overhvælving opgivet. Kirken, der står i blank mur, var oprindelig nordfløj i Næstved Sankt Peder Kloster (Skovkloster).

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links