Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Ottestrupværkstedet (o. 1515 - 1525).

Kalkmalerierne

Kristus for Pilatus.
.

Kalkmalerierne i Marvede Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Dommedag, dagligliv og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), narre, gøglere og jøder og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (stilistisk), krabbeblad og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Ved sammenligning med samme værksteds udsmykning i Ottestrup Kirke kan det ses, hvordan værkstedet var bundet af forlæggene og kun benyttede mindre variationer i motiverne.

Kalkmalerierne i skibets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Kirken opvarmes med varmluftsanlæg. På trods af at indblæsningen er placeret under malerierne, har de ikke lidt overlast.

Kirken

Marvede Kirke fremstår som et langhus, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib opført i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre. Skibet fik stjernehvælv o. 1500. Det gamle kor blev nedrevet i 1863-64 og erstattet af et langhuskor i nygotisk stil opført i gule mursten og med stjernehvælv. Det sengotiske vesttårn er opført i munkesten og har senere tilføjet middelalderligt hvælv i tårnrummet og trappehus mod syd.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links