Flettekors i kappen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1550 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Krummerup Kirke forestiller andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet flettekors.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Enkeltstående flettekors i skibets 2. fags sydkappe. Maleriet på korets østvæg er fra 1942 og indgår ikke i registreringen.

Bevaringstilstanden af maleriet i skibets 2. fags sydkappe er generelt set tilfredsstillende.

Kirken

Af den oprindelige romanske kirke, bygget i kløvet kampesten, står i dag skibets to østlige fag. I senromansk tid har skibet fået tilføjet en vestforlængelse i kampesten iblandet munkesten. Skibet fik først eller midt i 1400-tallet indsat tre krydshvælv. Et sydvendt våbenhus, bygget i kløvet kampesten, kan være fra romansk tid. Det senmiddelalderlige vesttårn med samtidigt krydshvælv er opført i munkesten, men med kampestensskifter nederst. O. 1500 er det nuværende kor opført som langhusbygning i munkesten iblandet enkelte kampesten. Koret har samtidigt krydshvælv. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links