Nadveren.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1500 (1475-1550 Sengotik, 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Bønnen i Getsemane Have.
.

Bartholomæus.

.

Kalkmalerierne i Høve Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dagligliv og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Bartholomæus (Apostel), dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, arkitektur, draperier, andre ornamenter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, cirkel, firkant, rombe og trekant, krabbeblad, omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad, træ og busk og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Velbevarede motiver fra Kristi Lidelseshistorie. Derudover en apostelfremstilling på blændingen i korets nordvindue, der viser, at dette var genmuret allerede i sengotisk tid. Over hvælv på skibets nordvæg er et lille fragment, der viser, at skibets vægge sandsynligvis har været udsmykket inden hvælvslagningen i midten af 1400-tallet.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmalerierne på korets vægge og i hvælv er generelt i en meget fin bevaringstilstand. Dog er der tilsyneladende et angreb af lyserøde bakterier i korets østkappe. Udsmykningens oprindelige malelag er bevaret i stort omfang. Tonekalkningen på de store flader på korvæggene mod syd og nord er temmelig misfarvet. (Tilstand maj 2007). Over hvælv er bevaret meget lille rødt fragment af maleri på skibets nordvæg. Fragmentet er generelt set i en tilfredsstillende tilstand. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Høve Kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvede kampesten samt en del frådsten. Kor og skib har hvælv fra første halvdel af 1400-tallet. Vesttårnets underdel er tilføjet i romansk tid og opført helt i kampesten, der på tårnets yderside er tilhuggede. Tårnets overdel er gotisk og opført i munkesten ligesom sakristiet og våbenhuset på kirkens nordside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links