Evas skabelse.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Ottestrupværkstedet (o. 1515 - 1525).

Kalkmalerierne

Evas skabelse.
.

Kalkmalerierne i Hyllinge Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet, Gud (Vor Herre), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), dyr og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne krabbeblad, ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Nyfunden udsmykning fra Ottestrupværkstedet. Før 1995 var kun to udsmykninger kendt fra dette værksted i Ottestrup Kirke og Marvede Kirke, og derfor er denne udsmykning, på trods af dens forholdsmæssige dårlige bevaringstilstand, meget vigtig for forståelsen af værkstedet.

Udsmykningen i skibets hvælv domineres af de velbevarede gule og røde okkerfarver. Øvrige anvendte pigmenter er svagt bevarede. Dele af motiverne er derfor vanskeligt læsbare. Bevaringstilstanden er tilfredsstillende.

Kirken

Hyllinge Kirke er en hvidkalket langhuskirke med romansk skib bygget i kampesten, enkelte steder dog med granitkvadre og kalksten. Mellem o. 1450 og 1530 blev tårn i vest og siden et sydvendt våbenhus tilføjet, begge opført af munkesten. I våbenhuset var oprindeligt planlagt hvælvinger, men har nu fladt loft. Derefter har skibet fået to fag stjernehvælv. Siden er langhusets østlige korafslutning opført i to fag med samtidige stjernehvælv. Materialet her er kampesten nederst og ellers munkesten. Tårnet har trappehus mod nord foruden et krydshvælv med stjerneribber, der først er indsat i nyere tid, men formentlig som kopi af et oprindeligt hvælv. Det fladloftede sakristi mod nord stammer fra middelalderens sidste tid og er opført af munkesten. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links