Nadveren.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1440 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Kongstedværkstedet (o. 1425-1440).

Kalkmalerierne

Kristus vasker apostlenes fødder.
.

Kalkmalerierne i Nordrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, dagligliv, Johannes (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener) og Peter (Apostel). Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, omvundet stav, ranke og blad, bånd og trappe.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. En smuk og velbevaret udsmykning med scener fra optakten til Kristi lidelseshistorie.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i skibets hvælv er i en generel tilfredsstillende bevaringstilstand, men der forekommer partielt aktive saltskader i både øst-, syd- og vestkappe. En stor del af det oprindelige farvelag er bevaret, bedst i vestkappen. I kirken anvendes levende lys. Der er opsat lampetter på skibets vægge med stearinlys samt en lysglobe med fyrfadslys i korbuen. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for maleriernes bevaring.

Kirken

Nordrup Kirke har romansk skib, som er opført i rå og kløvede marksten med hvælv senest fra begyndelsen af 1400-tallet. Romansk kor og apsis er nedrevet 1875-76 og erstattet af et nyt kor i skibets bredde, opført i det gamle materiale og med krydshvælv af træ. Senmiddelalderlige og opførte i munkesten iblandet kampesten er både våbenhus mod nord og vesttårn med samtidigt hvælv og senere tilføjet middelalderligt trappehus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links