Del af Dommedag. Kristus siddende på regnbuen i mandorla fremviser sine sår.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og sakristi. Malerierne er dateret til 1375-1689 (1375-1475 Gotik, 1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af Hellig tre kongersværkstedet (o. 1465-1475) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Del af Dommedag, engle med Kristi lidelsesredskaber.
.

Kalkmalerierne i Tystrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente, dommedag, Kristus/Jesus (Guds søn), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), indskrifter og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre borter og andre ornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, omvundet bånd, omvundet stav, ranke og blad, stjerne og træ og busk.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Meget opmalet udsmykning, der dog har en uvanlig Dommedagsfremstilling. Kristus fremviser sine sår, men han har hverken sværd eller lilje. Ellers ses kun to basunblæsende engle.

Korhvælv- og vægges bevaringstilstand er tilfredsstillende. Der ses en enkelt større revne langs skjoldbue i korets østkappe.

Kirken

Tystrup Kirke har romansk kor og skib opført i rå og kløvede marksten med hjørnekvadre samt kridtsten omkring åbninger. Kor og skib har hvælv fra ca. 1400-50. Det gotiske vesttårn i munkesten med ét kampestensskifte har samtidigt hvælv og trappehus mod syd. Våbenhus mod syd i munkesten. Sakristi på korets nordside er næppe ældre end o. 1500 og opført i munkesten med samtidigt hvælv. På skibets nordside har været to tilbygninger, som er nedrevet allerede i middelalderen.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links