Farvespor i vinduets lysning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1150-1475 (1175-1275 Senromansk, 1080-1175 Romansk og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Jørlundeværkstedet (o. 1150-1175) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Bavelse Kirke forestiller scener fra det nye testamente. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant og stjerne.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Over hvælv i både kor og skib er bevaret rester efter en romansk udsmykning, som med stor sandsynlighed er udført af Jørlundeværkstedet. Der er primært bevaret fragmenter efter en mæanderbort, der på triumfvæggens nordside også har en gengivelse af en fugl.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret fragmentariske rester af romansk maleri på korets østvæg og vestvæg samt i skib på triumfvæg og nordvæg. Bedst bevaret er dele af mæanderfrise på skibets triumfvæg. På skibets nordvæg ses endvidere svage spor af en gotisk dekoration. På korets vestvæg sidder fragmentet særdeles løst og har akut behov for sikring, medens maleri på skibets nordvæg mod øst ligeledes har behov for kantsikring. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Bavelse Kirke består af kor og skib fra romansk tid opført i rå eller kløvet kampesten. I koret er allerede omkring 1250 indsat et unggotisk krydshvælv, mens skibet har to sengotiske krydshvælv, formentlig fra 1400-tallet. Tårn og våbenhus er tilføjet omkring 1500 og opført i munkesten, i tårnet med genanvendte kampesten. Tårnet har samtidigt krydshvælv og trappehus mod nord. Kirken står helt hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links