Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1250-1530 (1475-1550 Sengotik, 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ranker med kolbeblomster over malede paneler.
.
Maria i solgisel.
.

Kalkmalerierne i Haraldsted Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), dyr, indvielseskors og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter, arkitektur og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), menneske, dyr og væsen, ranke og blad, frugt og bær og vase og buket.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Til en vis grad bevaringsværdig". Udsmykningen er usædvanlig ved gengivelse af malede paneler kombineret med ranker med kolbeblomster. Over hvælv er kun bevaret enkelte farvespor efter en gotisk udsmykning.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmalerierne er placeret på korets vægge. Især korets østvæg, 1.fags nordvæg samt 2. fags sydvæg er tilsmudset i større grad. Tilsmudsningen er kraftigst, hvor markstenene fremtræder i overfladen. Tilsmudsningen er markant mindre på 2. fags nordvæg, hvor underlaget er teglsten. På nordvæggen i 2. fag ses mange løbere af vand, som har trukket spor af smuds. Kan være ældre skader. Konserveringsmæssigt er malerierne i en tilfredsstillende bevaringstilstand, men ud fra en æstetisk betragtning kunne de have behov for restaurering. Det bør under alle omstændigheder undersøges, hvorvidt der stadig er en aktiv vandskade i korets 2. fag mod nord. (Tilstand maj 2007). Over hvælv er bevarede fragmenter af maleri på skibets sydvæg og nordvæg. Pudsen har god vedhæftning, men kalkmalerierne er flere steder beskadiget af en nyere puds, der er ført ud over malerierne. Endvidere se en del mekaniske skader. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Haraldsted Kirke fremstår som et langhus, hvis vestlige del udgøres af et romansk skib opført i frådsten og kampesten med hvælv fra ca. 1400, mens den østlige del er et langhuskor i munkesten fra begyndelsen af 1500-tallet med samtidige hvælv. På korets nordside er et sakristi i munkesten og med samtidigt hvælv, som er opført op mod det oprindelige, romanske kor ca. år 1500. På skibets sydside er et senmiddelalderligt våbenhus i munkesten. Vesttårnets underdel, der hovedsageligt er opført i kridtstenskvadre på granitsokkel, er fra 1478, mens overdelen, som overvejende er i munkesten, er fra reformationstiden ligesom hvælvet i tårnrummet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links