Dommedag med evangelistsymbolerne.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor, hovedskib og sakristi. Malerierne er dateret til 1400-1520 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Martin Malers værksted (o. 1400-1420) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Korsbæringen.
.
Enhjørning og okse.
.

Kalkmalerierne i Mogenstrup Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Dommedag. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), Maria (Jesu moder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), fabelvæsener og fantasivæsener, moraliteter, fabler og talemåder, indskrifter, engle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, strøornamenter, rankeslyngornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, træ og busk, ranke og blad, stjerne, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Dekorationen er, om end den i dag er opmalet, meget vigtig for forståelsen af Martin Maler, der har signeret udsmykningen, og hans værksted.

Kalkmaleriernes generelle bevaringstilstand i korhvælvet er tilfredsstillende. Der bør dog holdes øje med de to flige i korets østkappe, hvor der kan være aktive salte. De større revner bør ligeledes holdes under observation, på trods af at de forekommer at være stabile..

Kirken

Mogenstrup Kirke har romansk kor og skib opført i kampesten med detaljer i kridt. Koret fik hvælv i begyndelsen af 1400-tallet og skibet lidt senere. O. 1500 fik skibet en vestforlængelse i munkesten med samtidigt hvælv og samtidigt opførtes et vesttårn i munkesten med enkelte skifter af kampesten foruden trappehus mod syd og et næppe helt samtidigt hvælv i tårnrummet. Ligeledes sengotiske er våbenhuset mod syd i munkesten og fra ca. 1510-20 er på korets nordside et sakristi, som er bæltemuret med munkesten og kridt med samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links