Østvæg mod nord. Hoved af ung mand med krøller og formentlig glorie.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1475 (Kan ikke dateres til specifik periode og 1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Triumfvæg mod nord. Apostelfrise med seks stående apostle med stukglorier.
.

Kalkmalerierne i Herritslev Kirke forestiller indskrifter og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Over hvælv er på korets østvæg et meget velbevaret hoved af en ung mand med glorie. Han har kort krøllet hår, velformet næse og mund samt bevarede iris i øjnene. Umiddelbart kendes ikke andre udsmykninger fra denne malers hånd. De øvrige fragmenter fortæller, at kirken må have haft mindst to udsmykninger inden hvælvslagning.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Over hvælv har malerierne på korets østvæg og skibets triumfvæg partielle områder med saltskadede teglsten, og flere steder har pudsen mistet vedhæftning til underlag. Der bør foretages en sikring af pudskanter. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kor og skib er bygget i romansk tid i munkesten på delvis bevaret skråkantsokkel. De romanske bygningsdele er blevet overhvælvede i sengotisk tid. Først er indsat et ottedelt krydshvælv i koret, siden har skibet fået to seksdelte hvælv. Tårnet i vest er i munkesten og har krydshvælv og er formentlig bygget samtidigt med skibets hvælvslagning. Trappehuset er mod nord. Kirken står rødkalket med hvide detaljer ved friser, vinduer, blændinger og andre detaljer.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links