Kong David og profeten Esajas på hver side af en central mandorla.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1525-1939 (1920- Nyere tid og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Nikolaus tronende i en kirkebygning.
.

Sankt Peter med nøglen, indskriftbånd med usædvanlig form for trosbekendelse på latin, fugl i ranke.

.

Kalkmalerierne i Femø Kirke forestiller scener fra det gamle og nye testamente, kirkelige handlinger, bøn og aflad og Dommedag. Malerierne viser David (Jødisk konge), Esajas (Profet), Peter (Apostel), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), Paulus (Apostel), Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), indskrifter, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, engle og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, planteornamentik borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, passerroset og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen er særdeles vigtig for forståelsen af reformationsdebatten i og med, at den indeholder sammensætninger af vigtige billeder og tekster på dansk og latin, som forholder sig til trosbekendelsen. Maleriet på korets østvæg er malet af Stefan Viggo Petersen i nyere tid og indgår derfor ikke i registreringen.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i skibets 1. fags østkappe er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Men en syvarmet lysestage med levende lys sværter malerierne i kappefligen ovenfor. Korhvælvets udsmykning er tilsmudset i større grad, og partielt i syd- og vestkappe er der mindre punktvise afskalninger, som kan skyldes saltvandringer. Der ses endvidere i alle kapper enkelte punktafskalninger. Endelig forekommer fugtskjolder, særligt i flige. Der bør foretages en forundersøgelse med henblik på restaurering af korhvælv.

Kirken

Den hvidkalkede kirke har kor og skib opført omkring 1500. Disse dele er bygget primært af kløvede kampesten, mens munkesten hovedsaglig er anvendt ved åbningerne og i øvre murpartier. Korets østmur blev ommuret i munkesten 1723. Der er fremspringende kampestensfundament, men ingen egentlig sokkel. Skibet har to fag krydshvælv, ligesom også koret har en krydshvælving. Disse er alle indbygget meget kort tid efter kirkens opførelse. Et tårn i munkesten med samtidigt krydshvælv stammer fra reformationstiden. Et sydvendt trappehus er bygget 1896. Mod syd findes et fladloftet våbenhus i munkesten, som er jævnaldrende med tårnet. Her erstattedes en sokkel 1894 med hugget granit.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links