Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1320-1500 (1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Slemmingeværkstedet (o. 1475-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Satans fald.
.
Marias fødsel.
.

Kalkmalerierne i Slemminge Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, skabelsen og syndefaldet, Jesu barndomshistorie, Marias historie og forhistorie og Dommedag. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Caspar (Konge), Herodes den Store (Konge), Melchior (Konge), Josef (Marias trolovede/mand), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Gud (Vor Herre), Anna (Jomfru Marias moder), Joakim (Medlem af Den Hellige Familie), fabelvæsener og fantasivæsener, djævle, engle, dyr og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, rankeslyngornamenter, planteornamentik borter, andre ornamenter, arkitektur og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk og stilistisk), frugt og bær, krabbeblad, ranke og blad, træ og busk, passerroset, palmette, cirkelslag og bueslag.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Malerierne i koret, fra to perioder, o. 1325 og 1475-1500 er meget fint bevaret og står uden overmalinger. Specielt Marias fødsel i hvælvet er usædvanlig. Over hvælv både i kor og skib er bevaret dele af den udsmykningen fra o. 1325, som ses på korets østvæg. Malerierne over hvælv fortæller, at både kor og skib inden hvælvslagningen havde udsmykning fra o. 1325 formentlig på alle vægge.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmalerierne på korets østvæg samt i kor og skibs hvælv er generelt i en tilfredsstillende bevaringstilstand. En del af det beskadiget farvelag på østvæggens motiv kunne udbedres æstetisk, så motivet kunne fremstå mere harmonisk. Revnedannelserne nederst i korets nordkappe bør holdes under observation. (Tilstand oktober 2006). Over hvælv er bevaret maleri på alle korets vægge samt på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. I koret er malerierne på østvæggen bedst bevaret. Alle malerierne i koret er misfarvede på grund af ældre fugtskader og formentlig saltudtrækninger. Murværkets teglsten er flere steder under nedbrydning på grund af saltvandringer, hvilket har medført, at malepudset flere steder har løsnet sig. Især på østvæggen er der behov for akut behandling, for at forhindre maleri i at gå tabt ved berøring. Malerierne er kantsikrede, men enkelte steder er kantsikringen forsvundet, formentlig som følge af saltnedbrydning. Malerierne på skibets vægge har god vedhæftning til underlaget, men er på triumfvæggen og partielt på sydvæggen og nordvæggen tilsodede. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Slemminge Kirke er helt i munkesten og består af romansk kor og skib opført med sokkel på syld. Hvælvene i kor og skib er gotiske. Mod vest er et gotisk tårn opført på syld, hvis tårnrum er ansats til et aldrig opført hvælv. Et våbenhus på kirkens nordside blev nedrevet 1868. Korbuen er udvidet i nyere tid.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links