Triumfvæg mod nord. Apostelrække, seks stående apostle med nøgne fødder kan ses.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1290-1410 (1275-1375 Tidlig gotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Eskildstrupværkstedet (o. 1290-1310) og Tirstedværkstedet (o. 1400).

Kalkmalerierne

Nordvæg mellem 1. og 2. fag mod vest. Stærkt beskadiget Sankt Kristoffer med Jesusbarnet.
.

Kalkmalerierne i Vester Ulslev Kirke forestiller scener fra det gamle testamente, Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), fabelvæsener og fantasivæsener og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne andre borter, arkitektur, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), menneske, dyr og væsen, bånd, cirkel, firkant, rombe og trekant og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. De tidlig gotiske malerierne over hvælv på triumfvæggen er malet af samme værksted som de i Eskilstrup kirke. Begge har de det karakteristiske rombemønster mellem figurerne. Malerierne på syd- og nordvæg i skibet, ligeledes over hvælv, er malet af det samme værksted, som udsmykkede Arninge kirke, hvis malerier også kun kan ses over hvælvet.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret maleri på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. Malerierne er i større områder særdeles velbevarede, men den puds, som udgør malerienes underlag, er flere steder så løs, at der er fare for, at den går tabt ved berøring. En del pudsskader kan formentlig henføres til saltvandringer, som ligeledes har forårsaget, at teglsten formeler. Der er flere steder skjolder af misfarvning, som kan skyldes ældre fugtskader, ligesom der ses løbere efter vand, som har trukket spor af snavs ned over malerifladen, især på nordvæggen mod øst. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vester Ulslev Kirkes kor og skib stammer fra romansk tid bygget i munkesten på kampestensfundament. I gotisk tid er der indbygget ottedelte krydshvælv, et i koret og to i skibet. Vesttårnet, ligeledes bygget i munkesten på kampestensfundament er sengotisk og har samtidigt seksdelt krydshvælv. Trappehuset er sydvendt. Kirken er kalket med en rød kalk på fladerne mens detaljerne er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links