To indvielseskors over hinanden.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1225-1475 (1275-1375 Tidlig gotik, 1175-1275 Senromansk og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ansigt, øverste del af håret dækket af senere indbygget hvælv.
.

Kalkmalerierne i Stadager Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Paulus (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Kristoffer (Helgen, kæmpe), indvielseskors og indskrifter.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede kulturhistoriske vurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Bevaringsværdig". Kun et ansigt på triumfvæggen og nogle indvielseskors på korets vægge er fremdraget. Ansigtet er meget fint tegnet. Over hvælv er apostelfrisen på skibets østvæg i partier forholdsvis velbevaret og fortæller om maleriernes høje kvalitet. Dernæst er på nordvæggen det øverste af en Sankt Kristoffer med Jesusbarnet på skulderen. Både placering og størrelse følger normen for Kristofferbilleder, men det er meget usædvanligt, at det er omgivet af indskrifter.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Både fragmentet på triumfvæggen og viekorsene i koret er aldrig blevet istandsatte. Fragmentets bevaringstilstand på triumfvæg bør kontrolleres. Viekorsene burde af æstetiske grunde restaureres. (Tilstand juni 2010). Over hvælv er bevaret romanske malerier på skibets triumfvæg, sydvæg og nordvæg. På nordvæg endvidere gotiske malerier fra to perioder. Bevaringstilstanden er overvejende tilfredsstillende, men på nordvæg især er der mindre områder, som har behov for kantsikring. I det nordøstre hjørne står en skorsten, og malerierne fremstår her tilsodede. Dertil forekommer partielle saltskader i form af enkelte nedbrudte teglsten, misfarvninger af malerier på grund af fugt mod sydøst samt et større område med fugt og angreb af grønalger på nordvæg mellem 1. og 2. fag. (Tilstand september 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Stadager Kirke, der består af romansk kor og skib, er bygget helt i munkesten med profilerede sokkel. Hvælvingerne er indbygget i gotisk tid, et krydshvælv i koret og to seksdelte hvælv i skibet. Tårnet i vest og våbenhuset mod syd er begge gotiske. Kirken står kalket i gulokker med hvide detaljer.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links