Maria i solgisel omgivet ag engle viser sig for knælende mand med rosenkrans.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1400-1425 (1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Fjelde Kirke forestiller kirkelige handlinger, bøn og aflad, engle, Kristus/Jesus (Guds søn) og Maria (Jesu moder). Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motivet blomst (naturalistisk).

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Smuk og usædvanlig fremstilling gengivende samtidens fromhedsliv.

Bevaringstilstand er tilfredsstillende. Oprindeligt farvelag er partielt velbevaret.

Kirken

Fjelde Kirke er opført helt i munkesten og har romansk kor og skib med senmiddelalderlige hvælv. Vesttårnet er senmiddelalderligt og har samtidigt hvælv i tårnrummet. Våbenhuset på skibets sydside er ligeledes senmiddelalderligt og opført på en kampestenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links