Udsnit af Bebudelsen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1500-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520).

Kalkmalerierne

Fødslen.
.

Kalkmalerierne i Tingsted Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, dagligliv, kirkelige handlinger, bøn og aflad, Jesu voksenliv, Kristi lidelse, død og opstandelse og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Gabriel (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), Elisabeth (Johannes Døbers mor), Kristus/Jesus (Guds søn), Josef (Marias trolovede/mand), Balthazar (Konge), Caspar (Konge), Melchior (Konge), Herodes den Store (Konge), Barbara (Helgeninde), Johannes Døber (Kristi forløber), Judas Iskariot (Apostel), Ursula (Helgeninde, prinsesse), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Maria Magdalene (Jesu ledsager), Lilith (Adams første hustru), Helligånden, indskrifter, engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, moraliteter, fabler og talemåder og djævle. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, rankeslyngornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad, ranke og blad, stjerne, cirkel, firkant, rombe og trekant, passerroset og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. En særdeles vigtig senmiddelalderlig udsmykning udført af Elmelundeværkstedet med mange velbevarede scener fra det gamle og nye testamente, der vidner om et gennemtænkt teologisk program. Derudover er der enkelte scener, som i Danmark kun findes i dette værksteds udsmykninger.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I korhvælvet samt i flere af skibets hvælv ses få aktive saltskader. Fugtskaden i skibets 2. fags nordkappe bør undersøges nærmere. I koret samt i skibets 1. fags nordvendte kapper ses forholdsvis kraftige vandret løbende revnedannelser i fligene. Det bør undersøges, hvorvidt de er aktive. Malerierne er generelt tilsmudsede, men dog ikke i et omfang, som påkræver en snarlig rensning. Våbenskjoldet på skibets nordvæg er tilsmudset i omfattende grad, og der ses større revnedannelser. Maleriet bør istandsættes.

Kirken

Tingsted Kirke har romansk apsis, kor og skib opført af rå og kløvede kampesten og kridt med sokkel og detaljer omkring døre og vinduer i kridt. Apsiden har oprindeligt halvkuppelhvælv, mens kor og skib har gotiske hvælv. Vesttårnet er sengotisk og opført i munkesten med samtidigt femdelt hvælv i tårnrummet. På skibets sydside er et sengotisk våbenhus i munkesten på kampestenssyld.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links