Barnemordet.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1290-1310 (1275-1375 tidlig gotik). Malerierne er malet af Eskildstrupværkstedet (o. 1290-1310).

Kalkmalerierne

Flugten fra Ægypten og Fremstillingen i templet.
.

Kalkmalerierne i Eskilstrup Kirke forestiller scener fra det nye og gamle testamente, Jesu barndomshistorie, Herodes den Store (Konge), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Josef (Marias trolovede/mand), indskrifter, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, blomst (stilistisk), cirkelslag og bueslag og menneske, dyr og væsen.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Tidlig og detaljerige scener fra Jesu barndomshistorie, der dog er ret fragmentarisk bevaret med mange opmalinger,

Kalkmalerierne på korets vægge er i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Nordvæggens maleri er opmalet og retoucheret. Malepudsen er i vid udstrækning blotlagt. En større revne i kronfrisen på nordvæggen over vinduet bør holdes under observation.

Kirken

Eskilstrup Kirke, der er helt i munkesten, har senromansk apsis, kor og skib med sokkel. Den tresidede apsis har oprindeligt hvælv. I gotisk tid har koret fået hvælv, og korbuen er udvidet og gjort spids. Det gotiske vesttårn er bygget på kampestenssyld og har samtidigt hvælv og trappehus mod syd. På skibets sydside er et gotisk våbenhus.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links