Scener fra Jesu Barndomshistorie malet i østvinduets lysning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1300-1325 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Søndre smig. Præsentationen i templet.
.

Kalkmalerierne i Lillebrænde Kirke forestiller Jesu barndomshistorie, Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Simeon (Gammel mand i templet), Josef (Marias trolovede/mand) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Udsmykningen, som befinder sig i det genmurede østvindues lysning er en del af en større udsmykning, der har dækket i det mindste korets østvæg. Her har været gengivet mange scener fra Jesu Barndomshistorie, hvoraf Flugten til Ægypten og Præsentationen i templet står fremme. Tilsyneladende kendes der ikke andre udsmykninger fra dette værksted.

Maleriet i vinduet i korets østvæg er i en god bevaringstilstand, men farvelaget fremstår nedslidt. De røde farver er bedst bevarede, og motiverne står i silhuet.

Kirken

Kor og skib stammer fra senromansk tid, bygget af munkesten på kampestensfundament og med afrundet teglstenssokkel. Også det sydvendte våbenhus af tegl er opført på kampestensfundament og stammer fra gotisk tid, men er siden stærkt ommuret. Både kor og skib har flade lofter. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links