Triumfvæg mod syd. Fragmenter af rankebemaling.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1265-1525 (1175-1275 Senromansk, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af Aastrupværkstedet (o. 1265-1285) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Nordvæg mellem 1. og 2. fag. Gud med korsglorie som velsigner med højre hånd.
.

Kalkmalerierne i Vålse Kirke forestiller skabelsen og syndefaldet og Gud (Vor Herre). Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, arkitektur og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Over hvælv er på triumfvæggen og skibets nordvæg bevaret to lag kalkmalerier over hinanden. Den ældste er malet af Aastedværksetdet mellem 1265-1285 og er bedst bevaret.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Over hvælv er bevaret romanske og gotiske malerier på skibets triumfvæg og nordvæg. Udsmykningerne er i en rimelig god bevaringstilstand, selvom farverne i de fleste områder står svage. Vedhæftning er partiel mindre god, men der er kun få steder, hvor puds er løs og har behov for sikring. Skibets nordøstre hjørne er kraftig tilsodet i forbindelse med en tidligere kakkelovnsinstallation. Der er ses endvidere tilsodning på nordvæg mellem 1. og 2. fag mod øst. Både på triumfvæg og nordvæg ses nedbrudte teglsten grundet saltskader. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Vålse Kirkes kor og skib er opført af munkesten i romansk tid. Koret har fået indbygget et krydshvælv i gotisk tid, hvor også korbuen blev udvidet. Skibets tre hvælv er ligeledes fra gotisk tid. De to østligste er seksdelte mens de smallere i vest er et almindeligt krydshvælv. Vesttårnet med sydvendt trappehus er en sengotisk tilbygning i munkesten med kampestensfundament. Krydshvælvingen her er ikke samtidig, men først opsat senere. Det gotiske våbenhus i syd har fladt loft. Kirken står rødkalket med hvide detaljer.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links