Øverst dele af Dommedag med apostle og nederst Bebudelsen fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib og kor. Malerierne er dateret til 1400-1650 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520), Slemmingeværkstedet (o. 1475-1500) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Sankt Kristoffer med Jesusbarnet.
.
Korsbæringen.
.

Kalkmalerierne i Maglebrænde Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Jesu barndomshistorie, Dommedag, skabelsen og syndefaldet og Kristi lidelse, død og opstandelse. Malerierne viser Bartholomæus (Apostel), Filip (Apostel), Gabriel (Ærkeengel), Johannes (Apostel), Maria (Jesu moder), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Kristus/Jesus (Guds søn), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Laurentius (Helgen, ærkediakon), Longinus (Centurion, Kristi korsfæstelse), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), dyr, indskrifter og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter, rankeslyngornamenter, arkitektur og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk og naturalistisk), ranke og blad og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. En meget stor Sankt Kristoffer ses på skibets nordvæg. Over hvælv er kun bevaret ranker på korets øst- og nordvæg. Rankerne er meget elegante og lette og ligner meget de, der omgiver motiverne i Slemminge kirke på Falster.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Mulig behandlingskrævende". Maleriet på skibets nordvæg er kraftigt tilsmudset, hvilket for en dels vedkommende kan tilskrives placering af radiator direkte under maleriet. Der er lagt plade over radiator, men dette forhindrer ikke tilsværtning. Maleriet er stærkt fugtbelastet i den nederste tredjedel, og der er udbredte saltskader i form af slør på overflade og afstødning af kalk- og farvelag samt delvis nedbrydning af puds. Partier af reparationspuds sidder løs. Radiatorens placering kan være medvirkende til skadernes omfang. (Tilstand juni 2011). Over hvælv er maleri på korets østvæg og nordvæg. Bevaringstilstand kunne ikke vurderes, idet det ikke var muligt, at undersøge malerierne på nærmere hold. (Tilstand september 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Maglebrænde Kirke har romansk kor og skib opført i munkesten. I koret er i gotisk tid indbygget et hvælv, mens skibet har fladt loft. Det sengotiske våbenhus på skibets sydside er opført i munkesten på syldsten. Den nuværende tagrytter fra 1854 over skibets vestende afløste en tidligere.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links