Tronende Kristus flankeret af knælende Jomfru Maria og Johannes Døber (Dommedag).

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon og hovedskib. Malerierne er dateret til 1290-1520 (1275-1375 Tidlig gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Kippingeværkstedet (o. 1300) og Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520).

Kalkmalerierne

Syndefaldet.

.

Kalkmalerierne i Kippinge Kirke forestiller Dommedag, skabelsen og syndefaldet, Kain og Abels historie og Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Johannes Døber (Kristi forløber), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Kain (Agerdyrker), Abel (Fårehyrde), Gud (Vor Herre), Mikael (Ærkeengel), Gabriel (Ærkeengel), Johannes (Apostel), engle, dyr, fabelvæsener og fantasivæsener, indvielseskors og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), bånd, stjerne, trappe, træ og busk, krabbeblad, palmette, cirkel, firkant, rombe og trekant og ranke og blad.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Indtil nu kendes kun to udsmykninger udført af Kippingeværkstedet, og af disse er malerierne i Kippinge de vigtigste ved sit teologiske program og meget smukke komposition og kunstneriske høje stade. Højt oppe på skibets nordvæg er derudover afdækket et lille parti, der formentlig viser Flugten til Ægypten malet af Elmelundeværkstedet. Skibet har derved sandsynligvis været udsmykket med motiver fra Jesu Barndomshistorie.

Korpolygonens kalkmalerier er i tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af varierende grad af misfarvninger og nedslidte farvelag. Fragmentet på skibets nordvæg er i en tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Kippinge Kirke er en munkestensbygning, hvis ældste del er et unggotisk langhus med femsidet østafslutning. Koret har samtidigt seksdelt hvælv, mens skibet er dækket af en bræddehvælving, som er fornyet 1858. I gotisk tid opførtes et vesttårn i munkesten på syld. Tårnet, der aldrig har stået i forbindelse med skibet, blev forhøjet og fik barokspir i 1701. På skibets sydside er et gotisk våbenhus. Vest for tårnet byggedes kort før reformationen et vestkapel i munkesten med skifter af kridtsten over en kampestenssyld og med samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links