Moses modtager lovens tavler kombineret med Moses og den brændende busk.

.

Fakta

Malerierne er placeret i sakristi og kor. Malerierne er dateret til 1275-1450 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Udsnit af Syndefaldet.
.

Kalkmalerierne i Toreby Kirke forestiller scener fra det gamle testamente og skabelsen og syndefaldet. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Jeremias (Profet), Johannes Døber (Kristi forløber), Zakarias (Profet), Cleoboles (Græsk vismand), Salomon (Jødisk konge, prophet), Abraham (Patriark), Isak (Patriark), Gud (Vor Herre), Moses (Arons bror), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), indskrifter, dyr, engle, fabelvæsener og fantasivæsener. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, ranke og blad, stjerne, trappe, cirkel, firkant, rombe og trekant, menneske, dyr og væsen, blomst (naturalistisk), træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Usædvanlig udsmykning i kirkens sakristi med motiver fra det gamle testamente, herunder gengivelser af navngivne profeter, Moses med lovens tavler, Salomons dom samt Johannes Døber med Korslammet i medaljon. Over hvælv i koret er rester efter en kronfrise med medaljoner, der specielt på nordvæggen op mod østvæggen, har velbevarede farven, som fortæller om en smuk, kraftfuld og meget bevaringsværdig udsmykning af korets vægge inden hvælvslagning.

Kalkmalerierne er vurderet som akut behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Akut behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Mulig behandlingskrævende". Malerierne i sakristiets hvælv og på vægge er i tilfredsstillende konserveringsmæssig tilstand, dog er der fugt i sakristis østlige hjørne. Det 1. fags hvælv samt 2. fags vestvæg er tilsyneladende mere tilsmudset end 2. fags hvælv og sydvæg. Malerierne er æstetisk skæmmet af mange misfarvede reparationer og overfladeskader, som for en stor dels vedkommende skyldes en ikke særlig nænsom frilægning. Den smudsige fremtoning i især 1. fag og 2. fags vestvæg er muligvis resultat af ældre rensningsmetode. En istandsættelse af malerierne vil i første række have et æstetisk sigte. Forinden der tages stilling, bør der der udføres renseprøver. (Tilstand oktober 2006) Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg, sydvæg og vestvæg. Farvelag er bedst bevaret på nordvæg mod øst. Malerierne er misfarvede af fugt og salte, og pudsen sidder partielt så løs, at der er fare for at den falder af, hvorfor der er akut behov for sikring. (Tilstand marts 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Kvinde med nøgent barn.

.

Toreby Kirke er treskibet og helt i munkesten. Kirken har romansk kor, der oprindeligt har haft apsis, samt skib, der nu udgør midterskibet i kirken. Vesttårnet er senromansk og kun lidt smallere end skibet. Apsis er nedrevet i overgangen til gotisk tid. Sakristi på korets nordside fra o. 1300 med to samtidige hvælv. Det gotiske søndre sideskib er bygget af to omgange, hvoraf det østlige fag er ældst. Hele sideskibet har sekundære hvælv. Det romanske skibs langmure er i gotisk tid forhøjet, så det kom til at udgøre højkirken, som der senere i gotisk tid er indbygget hvælv i. Koret har et ottedelt gotisk hvælv. Nordre sideskib er gotisk og har sekundære hvælv fra o. 1500. På kirkens sydside er et sengotisk våbenhus, som er helt ombygget i nyere tid.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links