Apostelfrise og fragmenter af Dommedag.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1300-1325 (1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Apostelfrise mod syd.
.

Kalkmalerierne i Gundslev Kirke forestiller scener fra det nye testamente og Dommedag. Malerierne viser Bartholomæus (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Mikael (Ærkeengel), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Simon (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Kristus/Jesus (Guds søn), indskrifter, fabelvæsener og fantasivæsener, engle, djævle og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, andre borter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne palmette, cirkelslag og bueslag, menneske, dyr og væsen og ranke og blad.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Velbevaret række af siddende apostle over og kombineret med en uvanlig fremstilling af de frelste og fordømte fra en Dommedag.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne på triumfvæg og skibets syd- og nordvæg er i en forholdsvis god bevaringstilstand, men der ses en kraftig grå belægning på maleriet på skibets nordvæg øverst i det østre hjørne samt det tilstødende område på triumfvæggen. Årsagen bør undersøges nærmere, hvorefter der kan tages stilling til eventuel behandling.

Kirken

Gundslev Kirke, der er helt i munkesten, har senromansk kor og skib med skråkantsokkel på sydsiden. Koret, der oprindeligt havde et tøndehvælv i træ, fik i sengotisk tid sit nuværende murede hvælv. Det lille sengotiske vesttårn på kampestenssyld har samtidigt hvælv og et lidt senere tilbygget trappehus mod syd. Våbenhuset på skibets nordside er sengotisk. Korbuen er udvidet i moderne tid.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links