Del af dommedag, Majestas Domini med evangelistsymboler.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1308-1520 (1275-1375 Tidlig gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Elmelundeværkstedet (o. 1500-1520) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Del ad Dommedag, Johannes Døber, Korslammet, kvindelig stifter og uidentificeret bispehelgen.
.

Kalkmalerierne i Nørre Alslev Kirke forestiller Dommedag, skabelsen og syndefaldet og dagligliv. Malerierne viser Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Johannes Døber (Kristi forløber), Maria (Jesu moder), Filip (Apostel), Johannes (Apostel), Paulus (Apostel), Peter (Apostel), Andreas (Apostel), Judas Thaddæus (Apostel), Matthæus (Apostel), Thomas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Jakob den Ældre (Apostel), Matthias (Apostel), Simon (Apostel), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Gud (Vor Herre), moraliteter, fabler og talemåder, narre, gøglere og jøder, fabelvæsener og fantasivæsener, våbenskjolde, indskrifter, dyr, vrængefigurer og masker, indvielseskors og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter, rankeslyngornamenter, geometriske borter, andre borter, topornamenter, andre ornamenter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad, træ og busk, cirkel, firkant, rombe og trekant, menneske, dyr og væsen, knækbånd, sparre, musetrappe, vase og buket, blomst (naturalistisk og stilistisk), krabbeblad og stjerne.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykning fra tre forskellige perioder, alle af høj kvalitet og med enkelte sjældne scener. Især den ældste udsmykning i koret bør fremhæves. Ved Dommedag er gengivet knælende stiftere lige foran Maria og Johannes Døber. Derudover ses stående apostle og store indskriftsfelter.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Malerierne i både kor og skib er tilsmudsede, og der er især på korpolygonens undervægge misfarvninger, som skyldes fugtskjolder. Derudover er der udbredte revnedannelser i korpolygonens hvælv, hvilket kan betyde, at puds sidder løst. I skibets 3. fags hvælv er der ligeledes en del større revner, som bør kontrolleres. I et mindre område i skibets 3. fags hvælv tillige en saltskade. Det bør undersøges, om saltskaden er aktiv. I 3. fags sydkappe og vestkappe ses tillige revner. Små stykker puds er her faldet af, hvorved det bør undersøges, om pudset i øvrigt sidder løs.

Kirken

Nørre Alslev Kirke, der er helt i munkesten, har unggotisk kor med tresidet østafslutning og skib opført med sokkel på en syld af kampesten. Hvælvene i kor og skib er samtidigt med bygningen. Vesttårnet er gotisk og opført på kampestenssyld. Gotisk våbenhus på skibets sydside. Trappetårn fra renæssancen på tårnets sydside.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links