Formentlig Laurentius, der steges på risten.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor. Malerierne er dateret til 1250-1275 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Hjermind Kirke forestiller Gud (Vor Herre) og Laurentius (Helgen, ærkediakon). Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I korbuen en senromansk gengivelse af Laurentius på risten. Dertil en uidentificeret scene sandsynligvis ligeledes fra en helgenlegende.

Malerierne på korbuens vanger er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Hjermind Kirkes romanske kor og skib er bygget i kvadre af al på skråkantsokkel af granit, mens murene gennem tiden er for en stor del blevet skalmurede med tegl. Kirken har bjælkelofter. Den romanske korbue er bevaret. Vesttårnet med fladt loft er bygget i tegl i sen middelalder. Kirken står hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links