Ornamental udsmykning langs buen og passerrosetter på væggen.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1500 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Latinsk indskrift oven over syddøren.
.

Kalkmalerierne i Ulbjerg Kirke forestiller indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne andre ornamenter, andre borter og imitationer. De ornamentale detaljer viser motiverne passerroset, ranke og blad, bånd og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. I kirken er kun bevaret en forholdsvis primitiv udsmykning i korbuen og på triumfvæggen. Borten over korbuen er usædvanlig.

Kalkmalerierne er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand.

Kirken

Ulbjerg Kirkes romanske kor og skib er opført i granitkvadre på profileret sokkel. Kirken har bjælkeloft. Den romanske korbue er bevaret. Vesttårnet med krydshvælv er i sengotisk tid bygget overvejende i munkesten, men nederst med 7-8 skifter i granitkvadre. Det sydvendte våbenhus er ligeledes sengotisk. Kirkens granitpartier står i blank mur, mens våbenhus og tårnets øvre partier er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links