Ornamental udsmykning på ribber og bue.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1100-1510 (1475-1550 Sengotik og 1080-1175 Romansk). Malerierne er malet af Vissingværkstedet (o. 1480-1510) og Råstedværkstedet (o. 1100-1125).

Kalkmalerierne

Forkyndelsen for hyrderne på marken, fisk og hund eller ulv i mæanderbort.
.

Kalkmalerierne i Hvorslev Kirke forestiller Jesu barndomshistorie. Malerierne viser Johannes (Evangelist), Kristus/Jesus (Guds søn), Lukas (Evangelist), Markus (Evangelist), Matthæus (Evangelist), helgener, Mikael (Ærkeengel), Maria (Jesu moder), fabelvæsener og fantasivæsener, dyr, indskrifter og engle. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, andre borter, imitationer, topornamenter og arkitektur. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, bånd, mæander og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Meget bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. I kirken er bevaret to udsmykning. Den ældste er malerierne i koret og på triumfvæggen, som primært er bevaret som opmalinger på baggrund af akvareller, men er vigtige for forståelsen af Råstedværkstedets motivvalg. I koret gengives Jesu barndomshistorie, Hyrderne på marken på nordvæggen og Barnemordet mod øst. I mæanderborten under motiverne ses dyr og fantasivæsener heriblandt en kentaur. Udsmykningen, der er fremdraget og stærkt overmalet nede i kirke, har over hvælv bevaret sin oprindelige karakter med mange fine velbevarede detaljer. Herved kan udsmykningens maletekniske kvaliteter aflæses. Enkelte steder er malerierne også meget nedslidte. I korets og skibets hvælv er bevaret dele af en ornamental udsmykning på ribber og buer. Oprindeligt havde udsmykningen også dekorationer i kapperne og på buerne.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder både for kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Malerierne på korets 1. fags østvæg og 1. fags nordvæg har angreb af mug og/eller anden mikrobiel vækst. Et kraftigt gråt lag dækker dele af malerierne – især underfrisen på østvæggen. Det tilmurede vindue på korets nordvæg har udbredte mugangreb. Bevaringsforhold bør undersøges, idet skaderne kan skyldes klimatiske forhold. En del af misfarvningerne kan muligvis skyldes materialer anvendt ved tidligere restaureringer. Ribbe og bueornamentik i korets og skibets hvælv er kraftigt tilsmudsede, og partielt forekommer afskalninger af kalk- og farvelag ind til underliggende murværk. I områder er foretaget kalk- og mørtelreparationer i dekorerede områder. Reparationerne er tilsyneladende udført af håndværkere i forbindelse med almindelig vedligeholdelseskalkning af kirkens hvælv. (Tilstand juni 2015). Over hvælv er bevaret kalkmalerier på alle korets vægge samt i skib på triumfvæg og sydvæg. På korets sydvæg og nordvæg er der foretaget konservering af malerifragmenter i hvælvlommer mellem 1. og 2. fag. Øvrige fragmenter i kor samt på skibets triumfvæg er ikke behandlet. Flere steder sidder fragmenterne løse og bør sikres. (Tilstand maj 2011). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejde på kirkeloft over hvælv bør der udvises stor forsigtighed.

Kirken

Skib og kor er fra romansk tid og bygget i rå kampesten med brug af frådstenskvadre samt med retkantet granitkvadersokkel. Mellem 1449 og 1482 blev der opsat to fag krydshvælv i koret samt i skibet to fag otteribbede hvælv foruden et krydshvælv i det vestligste fag. Omkring 1500 blev et tårn tilbygget i vest. Dets hvælving blev nedtaget 1869 i forbindelse med en omfattende kirkeombygning. Kor og skib står hvidkalket mens tårnet har blank mur.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links