Udsmykninger fra to forskellige perioder. Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue fra ældste udsmykning.

.

Fakta

Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1475-1700 (1475-1550 Sengotik og 1620-1750 Barok). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Udsmykninger fra to forskellige perioder. Ornamental udsmykning på og langs ribber og langs bue fra ældste udsmykning.
.

Kalkmalerierne i Vium Kirke forestiller Kristus/Jesus (Guds søn), Peter (Apostel), Andreas (Apostel), Johannes (Apostel), Matthæus (Apostel), Thomas (Apostel), Bartholomæus (Apostel), Jakob den Yngre (Apostel), Cecilie (Helgeninde) og indskrifter. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, geometriske borter og planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, bånd og passerroset.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. En meget sen udsmykning med en sjælden apostelrække og en særdeles usædvanlig gengivelse af uidentificerede kvinder med palmegrene. Herunder ses en ældre primitiv murmesterbemaling.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Malerierne i kirkens to hvælvfag er i en meget varierende bevaringstilstand. Aktive saltskader er mest udtalte i 1. fags sydkappe mod vest, 2. fags sydkappe mod vest samt i 2. fags vestkappe mod syd. I vestfagets sydkappe er det meget tydeligt, at skaderne koncentrerer sig i det originale materiale og ikke i det omgivende reparerede og nykalkede område. Da saltnedbrydningen er aktiv, har malerierne behov for behandling.

Kirken

Vium Kirke har romansk kor og skib opført i granitkvadre på sokkel. Korbuens stik i teglsten er fra nyere tid. Koret har bjælkeloft, mens skibet har to ottedelte sengotiske hvælv. Mod vest er et sengotisk tårn opført i rå kampesten og munkesten og med samtidigt ottedelt hvælv i tårnrummet. Fra samme periode er våbenhuset på skibets sydside. På skibets nordside er en korsarm, som er opført ved restaureringen i 1930-31.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Silkeborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links