Rankeslyngsornament.

.

Fakta

Malerierne er placeret i kapel. Malerierne er dateret til 1750-1800. Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Ribbekryds.
.

Kalkmalerierne i Vindum Kirke forestiller rankeslyngornamenter, geometriske borter, imitationer og andre borter. De ornamentale detaljer viser motiverne cirkel, firkant, rombe og trekant, ranke og blad, sparre, blomst (naturalistisk) og knækbånd.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Usædvanlig hvælv og vægudsmykning i gravkapel fra 1700 tallet.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Kapellets hvælv er i en tilfredsstillende bevaringstilstand, selvom farvelag partielt er lettere nedbrudt. Kapellets vægge fremstår tilsmudsede og med omfattende misfarvninger. Der forekommer enkelte sætningsrevner.

Kirken

Vindum Kirkes apsis, kor og skib er formentlig i anden halvdel af 1100-tallet opført i granitkvadre på dobbelt granitsokkel. Apsis har samtidigt halvkuppelhvælv, mens kor og skib har bjælkeloft. Den romanske korbue er senere udvidet. Et senmiddelalderligt vesttårn er opført i munkesten med de nederste skifter i genanvendte granitkvadre. Tårnrummet er i 1700-tallet overhvælvet og omdannet til gravkapel. Det sydvendte våbenhus i tegl er fra 1600-tallet. Kirkens romanske dele står i blank mur, mens tårn og våbenhus er hvidkalkede.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Viborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links