Ornamental udsmykning på og langs ribber og bue.
.

Kappeflige mod nordvest.

.

Fakta

Malerierne er placeret i korpolygon, kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1491-1520 (1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Homåværkstedet (o. 1490-1510).

Kalkmalerierne

Kalkmalerierne i Homå Kirke forestiller våbenskjolde og bomærker. Derudover indeholder kalkmalerierne geometriske borter, planteornamentik borter, andre ornamenter og topornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, krabbeblad, blomst (naturalistisk), ranke og blad og træ og busk.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. Alle kirkens hvælv er udsmykket med en enkel udsmykning, formentlig malet i forbindelse med hvælvslagningen. Niels Clausen Skades våbenskjold fortæller, at udsmykningen er malet i hans tid som biskop.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. I malerierne i korpolygon, i korhvælv og skibets hvælv forkommer mindre revner fortrinsvis i form af svindrevner. I enkelte kapper i skibets 2. og 3. fag ses angreb af lyserøde mikroorganismer.

Kirken

Den senmiddelalderlige kirke er rejst som langhus med tresidet østafslutning til afløsning af en romansk kirke. Kor og skib står på en genanvendt skråkantsokkel og er altovervejende bygget af genanvendte granitkvadre, dog iblandet munkesten. Koret har krydshvælv og i østafslutningen et tredelt hvælv, mens skibet har tre krydshvælv. Alle hvælvene er samtidige. Et smalt vesttårn og nordvendt våbenhus er senere gotiske tilbygninger. Tårnet er nederst i granitkvadre i omtrent et stokværks højde, mens resten af tårnet samt våbenhuset er i munkesten. Kirkens granitpartier står i blank mur, resten af kirken er hvidkalket.

Videre læsning

Læs mere om kirker i Norddjurs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links