Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1425-1525 (1475-1550 Sengotik og 1375-1475 Gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Fire andagtsbilleder, helgener i hvælvkappen.
.
Sankt Erasmus martyrium.
.

Kalkmalerierne i Jystrup Kirke forestiller Erasmus (Helgen, biskop), Kristus/Jesus (Guds søn), Maria (Jesu moder), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), Kristoffer (Helgen, kæmpe), Maximian (Romersk kejser) og dyr. Derudover indeholder kalkmalerierne strøornamenter og geometriske borter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (stilistisk), sparre og cirkel, firkant, rombe og trekant.

Kalkmalerierne er meget bevaringsværdige. I kirken er bevaret udsmykninger fra to perioder. Specielt korets dekoration er usædvanlig ved sammenstillingen af bispehelgener med Maria i solgissel og Kristus som smertensmand som ved messeunderet. Det ene af skibets hvælv er udsmykket med en enkel men usædvanlig ribbedekoration.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Kalkmalerierne i korhvælvet er generelt i en tilfredsstillende bevaringstilstand. Der ses dog en del revner, hvilket kan betyde, at malepuds kan være løs. Maleriet på skibets nordvæg fremstår en del beskadiget, hvilket kan være maleriets fundtilstand. Der ses en del kalkstænk på overfladen, som stammer fra kalkning af det omgivende murværk. Ligeledes er der tilsyneladende et mindre mikrobielt angreb. Et par steder har kalklag løsnet sig fra underlaget. Ribbedekorationen i skibets 2. fags hvælv er i en umiddelbart tilfredsstillende bevaringstilstand, på trods af at de er moderat tilsmudsede.

Kirken

Jystrup Kirke fremstår som et langhus, hvis vestlige ende udgøres af et romansk skib opført i kridtkvadre og rå kampesten. Skibet er overhvælvet i 1400-tallet. O. 1500 er det oprindelige kor erstattet af et langhuskor med samtidigt hvælv hvori er benyttet materialer fra det gamle kor samt munkesten. Senmiddelalderligt våbenhus mod syd af kridt- og munkesten. Vesttårn fra o. 1500 opført i munkesten med samtidigt hvælv i tårnrummet.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links