Malerierne er placeret i hovedskib. Malerierne er dateret til 1240-1260 (1175-1275 Senromansk). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Figurens øvre del med vinge, lanse og skjold.
.
Triumfvæg mod nord med spor efter kronfrise og en person under arkade samt mindst en person.
.

Kalkmalerierne i Sigersted Kirke forestiller engle, indskrifter og apostle. Derudover indeholder kalkmalerierne planteornamentik borter. De ornamentale detaljer viser motiverne ranke og blad.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og kalkmalerierne over hvælv. Maleriet, der er meget fragmentarisk, men står urestaureret, er svært aflæseligt. Kun det halve maleri er tilgængeligt pga. det senere indmurede hvælv. Over hvælv er på triumfvæggen og skibets sydvæg bevaret rester efter samme udsmykning, som ses i søndre niche i triumfvæggen nede i kirken. Resterne over hvælv er bevaringsværdige, da de viser, at kirken i senromansk tid, har været udsmykket på hele triumfvæggen, muligvis også på skibets øvrige vægge.

Kalkmalerierne er vurderet som mulig behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Mulig behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne i kirkerum. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne over hvælv er "Tilstanden tilfredsstillende". Kalkmaleriet i nichen på triumfvæggen er i en konserveringsmæssig acceptabel tilstand, men farve- kalklag er beskadiget i omfattende grad. Skader kan være sket under afdækning. Motivet vil kunne blive mere aflæseligt ved en restaurering. Der er placeret stearinlys i stolestadernes gavle. Der skal gøres opmærksom på, at tilsodning fra levende lys på længere sigt kan være skadeligt for kalkmaleriers bevaring. (Tilstand maj 2007). Over hvælv er bevaret svage spor af kalkmaleri på skibets triumfvæg og sydvæg. Hvor malepuds er bevaret, har pudsen en god vedhæftning til underlag. Hvor malepuds er gået tabt, er den oprindelige kvadreindridsede murbehandling flere steder blotlagt. (Tilstand april 2012). Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed.

Kirken

Sigersted Kirke har romansk kor (oprindeligt med apsis) og skib i rå og kløvede kampesten med hjørnekvadre samt detaljer ved døre og vinduer i kridtsten. Inden o. 1300 er opført en vestforlængelse på skibet i kampe- og munkesten. I begyndelsen af 1300-tallet er apsis nedrevet og koret forlænget lidt mod øst. Korets hvælv er fra o. 1400. I 1400-tallet er opført et våbenhus i munkesten mod syd, og skibet er overhvælvet. Kort efter 1500 er opført et vesttårn af munkesten over syld med samtidigt hvælv og trappehus mod syd samt en udbygning på skibets nordside i munkesten og med samtidigt hvælv.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links