Fakta

Malerierne er placeret i kor og hovedskib. Malerierne er dateret til 1275-1898 (1830-1930 Historicisme, 1475-1550 Sengotik og 1275-1375 Tidlig gotik). Malerierne er malet af et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Murstensimitation over dør.
.
Ornamentik langs korbuen.
.

Kalkmalerierne i Gyrstinge Kirke forestiller topornamenter, planteornamentik borter, andre borter, imitationer, geometriske borter og strøornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne blomst (naturalistisk), cirkel, firkant, rombe og trekant, frugt og bær, ranke og blad, omvundet stav, bånd og stjerne.

Kalkmalerierne er bevaringsværdige. Den samlede kulturhistoriske vurdering "Bevaringsværdig" gælder for både kalkmalerierne i kirkerum og i loftsrum over hvælv. I skibets hvælv er bevaret en enkel og lidt usædvanlig udsmykning fra omkring 1500. Korets udsmykning er nymalet af J. Magnus-Petersen i 1898, og indgår derfor ikke i registreringen. Over hvælv er der bevaret svage rester efter udsmykning både i kor og skib. På triumfvæggen ses meget svage farvespor efter samme udsmykning, som i 1897 blev afdækket nede i kirken. Muligvis har der under en kronfrise været stående apostle under arkader.

Kalkmalerierne er vurderet som behandlingskrævende. Den samlede tilstandsvurdering "Behandlingskrævende" gælder for kalkmalerierne over hvælv. Den samlede tilstandsvurdering for kalkmalerierne i kirkerum er "Tilstanden tilfredsstillende". Malerierne i kirkerum er i en generelt set tilfredsstillende bevaringstilstand. Der forekommer kun enkelte revnedannelser, især langs skjoldbuer i skib samt i gjordbuens top mellem skibets 1. og 2. fag. Tilsmudsningen af malerierne er moderat. (Tilstand maj 2015) Over hvælv er bevaret maleri på korets østvæg samt skibets triumfvæg og nordvæg. Bedst bevaret trods en del mekaniske skader er en figur på korets østvæg. På triumfvæggen ses tilsodning, og puds er løs og kræver sikring. Ligeledes er pudsen på nordvæggen partiel løs og bør sikres. Det frarådes generelt at færdes i hvælvlommer af hensyn til maleriernes bevaring. Under arbejder på kirkeloft over hvælv bør udvises stor forsigtighed. (Tilstand april 2012)

Kirken

Kirkebygningen har romansk kor og skib i rå og kløvede kampesten med fundament i samme materiale. Omkring 1400 er der indbygget et krydshvælv i koret og to i skibet. Gavle og sidemure blev samtidigt forhøjede med munkesten. Vesttårnet med nordvendt trappehus og samtidig krydshvælv og et fladloftet våbenhus på nordsiden stammer begge fra den sengotiske periode. De er begge bygget i munkesten, i tårnet derudover genanvendte kampesten. Det fladloftede sakristi i øst, bygget i teglsten i forlængelse af koret, er fra 1848.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links