Malerierne er placeret i hovedskib, tårn og våbenhus. Malerierne er dateret til 1450-1530 (1375-1475 Gotik og 1475-1550 Sengotik). Malerierne er malet af Vigerstedværkstedet (o. 1450-1460) og et ukendt værksted.

Kalkmalerierne

Michael Dragedræber og Knud Lavard.
.
Mand med spejl og Sankt Morten der delen sin kappe med tiggeren.
.

Kalkmalerierne i Vigersted Kirke forestiller scener fra det nye testamente, Kristi lidelse, død og opstandelse, Adam og Eva, skabelsen og syndefaldet, dagligliv, Kain og Abels historie, kirkelige handlinger, bøn og aflad, dyder og laster. Malerierne viser Gud (Vor Herre), Kristus/Jesus (Guds søn), Zakæus (Overtolder), Judas Iskariot (Apostel), Malkus (Tjener), Peter (Apostel), Pilatus (Statholder), Johannes (Apostel), Maria (Jesu moder), Simon af Kyrene (Kristi korsbæring), Stefaton (Soldat, Kristus korsfæstelse), Dismas/Titus (God røver), Gesmas/Dumachus (Ond røver), Adam (Det første menneske), Eva (Den første kvinde), Lilith (Adams første hustru), Abel (Fårehyrde), Kain (Agerdyrker), Knud Lavard (Helgen, hertug af Slesvig), Mikael (Ærkeengel), Nikolaus (Helgen, biskop af Myra), Andreas (Apostel), Apollonia af Alexandria (Helgeninde), Morten (Helgen, biskop af Tour), indvielseskors, apostle, dyr, indskrifter, vrængefigurer og masker, fabelvæsener og fantasivæsener, moraliteter, fabler og talemåder, engle, narre, gøglere og jøder. Derudover indeholder kalkmalerierne topornamenter, strøornamenter, andre ornamenter, geometriske borter, planteornamentik borter, andre borter, draperier og rankeslyngornamenter. De ornamentale detaljer viser motiverne sparre, blomst (naturalistisk og stilistisk), cirkelslag og bueslag, krabbeblad, ranke og blad, stjerne, knækbånd, træ og busk, musetrappe, omvundet stav, tovsnoninger, cirkel, firkant, rombe og trekant og bånd.

Kalkmalerierne er særdeles bevaringsværdige. Udsmykningen er bevaret i hele middelalderkirken, skib, tårn og våbenhus, og har meget velbevarede motiver af høj kvalitet fra det gamle testamente, helgenlegender og helgenfigurer samt flere profane scener. Udsmykningen i korhvælv og skibets 1. fags hvælv er en nymaling af Peter Rahbek i 1892 og indgår ikke i registreringen.

Bevaringstilstanden af malerierne i kirkens hvælv er generelt set tilfredsstillende. Der ses partielt enkelte punktafskalninger i farvelag. Malerierne bør holdes under observation for eventuel løssiddende farve- og kalklag. I tårnrummet er opsat lysalter med fyrfadslys, og kalkmalerierne er pga. det lave hvælv potentielt i fare for på længere sigt at blive tilsodet.

Kirken

Vigersted Kirke er et langhus, af hvilket den vestlige del udgøres af et romansk skib opført af rå og kløvet kampesten med hjørner og detaljer omkring åbninger i kridtsten. Korets hvælv er fra første halvdel af 1400-tallet. Det romanske kor med apsis er sidst i middelalderen erstattet af et langhuskor opført i bånd af kridt- og kampesten og med samtidige hvælv. I langhuskorets østende er der udskilt et sakristi, som har ansatser til et krydshvælv, men har en art tøndehvælv. Vesttårnet, der nok er fra 1400-tallet og fortrinsvis i munkesten, har samtidigt hvælv og trappetårn mod nord. Våbenhus mod syd er opført i munkesten o. 1500 og har nu et laveresiddende loft end oprindeligt. Yngre stræbepiller af mursten mod nord. En enkel støttepille mod syd.

Videre læsning

Læs også om

Se alle artikler om

Eksterne links